Winnaar Socrates wisselbeker 2019: 'Het goede leven en de vrije markt'

 15 maart 2020 // 15:00 - 17:00

Jelle van Baardewijk is filosoof en co-auteur van het boek ‘het goede leven en de vrije markt’. In het boek wordt het vraagstuk naar geluk uitgediept. De vrije markt speelt gretig in op onze behoefte aan geluk door allerlei producten aan te bieden. Allerlei goederen en diensten zijn toegankelijk geworden voor steeds meer mensen en het mondiale welvaartsniveau was nooit eerder zo hoog. Toch dringen de schaduwkanten van de globaliserende markt zich op. Wat voor geluk is dit? Wat doet het met de kwaliteit van onze relaties als mensen zichzelf en elkaar als homo economicus opvatten? Worden we gelukkig als wij onszelf begrijpen als consumerende individuen?

De visie op het goede leven uit het verleden geeft handvatten voor een herbezinning. We gaan in gesprek met filosofen uit alle tijden – van Aristoteles tot Heidegger, van Kant tot Arendt. Ook denken we na over vijf dimensies van een goed leven die doorheen verschillende tradities zichtbaar zijn geworden. We onderzoeken ook hoe dit ons leven kan verrijken.

Jelle is filosoof aan de VU en lector bedrijfsethiek aan de Hogeschool Rotterdam

Deze lezing vindt plaats in Perdu, Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ Amsterdam.

Meer weten? Hou de site van het Humanistisch Verbond Amsterdam Amstelland in de gaten als u zich op wilt geven. Lees hier meer over het boek.

Opgeven of vragen? Mail naar: amsterdam@regio.humanistischverbond.nl