Lezing: Spinoza's opvatting over vrijheid

 18 oktober 2020 // 15:00 - 18:00

Jeroen Bartels legt uit hoe Spinoza (1632-1677) in zijn Ethica een beschrijving geeft van wat naar zijn oordeel een vrije en gelukkige mens kan worden genoemd. ‘Vrij’ staat hier niet tegenover ‘gedetermineerd’, maar tegenover ‘gedwongen’. Voor zover mensen vrij zijn , leven en handelen zij op basis van eigen kracht en eigen gezag, zonder daarin te worden belemmerd door externe factoren. Jeroen Bartels (dr. J.J.A. Bartels) was van 1976 tot 2003 werkzaam op het 'filosofisch instituut' van de universiteit van Groningen. Vanaf het midden van de jaren negentig groeide zijn belangstelling voor de figuur van Spinoza.

Henri Krop spreekt na de pauze over Amsterdam en de vrijheid van filosoferen. Democratie en vrijheid van meningsuiting is volgens Spinoza geen bedreiging, maar juist een voorwaarde voor een krachtige samenleving. De juistheid van deze analyse toont, zo meent Spinoza, het voorbeeld van Amsterdam, dat aan deze veelvormige vrijheid van filosoferen zijn welvaart dankt. Henri Krop is bijzonder hoogleraar Spinoza Studies aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Deze lezing vindt plaats in Perdu, Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ Amsterdam.

Meer weten en opgeven? Zie hier.