Spinoza: theist of atheist?

 12 december 2019 // 20:15 - 22:15

De filosoof Spinoza zou de eerste echte atheïst zijn. Maar is deze visie wel juist? Volgens Yoram Stein was Spinoza's belangrijkste drijfveer gedurende zijn volwassen leven een filosofische religie te formuleren, waarin het heil gevonden kan worden door middel van kennis van God, Yoram gaat tijdens deze lezing in op het godsbeeld van Spinoza. Ook laat Yoram zien waarom hij het oneens is met de opvattingen van twee bekende Spinoza interpretatoren, Jonathan Israel en Steven Nadler.

Dr. Yoram Stein (1972) is filosoof en politicoloog. Hij schreef voor Trouw en De Groene Amsterdammer. Daarnaast is hij docent filosofie op het Montessori Lyceum Amsterdam. Publicaties: Filosofisch elftal: Nederlandse denkers over de actualiteit (Nieuw Amsterdam, 2006). Stoppen met blowen (Nieuw Amsterdam, 2008). Recent promoveerde hij met de dissertatie Spinoza’s Theory of Religion: The Importance of Religion in Spinoza’s Thought and Its impications for State and Society

Locatie: Wackersacademie, Eerste Helmersstraat 271, 1054 DZ Amsterdam. De toegang is gratis.

Aanmelden of vragen? Mail naar: info@vrijheidvanamsterdam.nl.