Vrijdenkplaats zomerborrel en kennismaking

26 augustus 2022, 19:30 - 21:30

In een aantal ronden in kleinere groepen bespreken we levensbeschouwelijke vragen. Dit geeft de kans om elkaar beter te leren kennen en nieuwe leden te verwelkomen. Je bent van harte welkom! De locatie wordt na je aanmelding gemaild.

Meer informatie, ook over hoe je je aan kan melden, vind je op de site van het Humanistisch Verbond:

UITVERKOCHT Wandeling met gids langs 6 tegels

8 oktober 2022, 11:00 - 13:15

LET OP: Deze wandeling is helaas volgeboekt, door een groep. Maar er is weer een wandeling met gids op 29 oktober, aangeboden door de Volksuniversiteit. Nieuwe ronde, nieuwe kans!

Wandel met gids langs 6 filosofietegels in hartje Amsterdam met citaten van filosofen zoals Descartes, Hobbes en Spinoza. Al wandelend hoor je hoe deze denkers vanuit Amsterdam de wereld veranderden en waarom onze tijd zoveel met hen te maken heeft. Ontdek de verhalen achter de quotes en waarom de tegels op de specifieke plekken liggen. De relatieve Amsterdamse vrijheid van toen heeft een gigantische impact gehad, tot op de dag van vandaag. Je zal met totaal andere ogen naar Amsterdam kijken.

Deze wandeling kost €25,- per persoon.

Wil je een filosofiewandeling met een eigen groep? Dat is zeker mogelijk! Mail naar: info@vrijheidvanamsterdam.nl.

Wandeldialoog Mens en natuur

18 september 2022, 15:00 - 17:15

Tijdens de wandeling staat verbondenheid centraal, een van de kernwaarden van het humanisme. Vanuit de humanistische gedachte is zelfbeschikking essentieel, maar denken we niet alleen aan onszelf. Als mens zijn we zelf verantwoordelijk voor het geven van zin aan het leven. Zelfverwerkelijking die rekening houdt met de belangen van onszelf en van anderen. We geven zin aan ons leven in het hier en nu en doen dat met respect voor de keuze van anderen en voor de natuur en andere levende wezens. Mens-zijn betekent dus ook verbonden zijn, ingebed, kwetsbaar en afhankelijk van elkaar én de natuur.

Wandel mee door Amsterdam Oost en Amsterdam Centrum, langs enkele speciale banken in Amsterdamse stadsnatuur, die onderdeel zijn van de Spinozafietsroute. Tijdens de wandeling reflecteren we met elkaar op de verbinding met de natuur en wat deze voor ons betekent, aan de hand van de omgeving en podcasts waarin wetenschappers zoals Robert Dijkgraaf, filosofen en Amsterdammers aan het woord komen over mens en natuur. Ook onderzoeken we met elkaar eigen ervaringen aan de hand van thema’s uit de podcasts. Zoals: wanneer raakt de natuur jou? Wanneer voel je juist geen verbinding met de natuur? Biedt de natuur ook ervaringen van ontzag, van dat wat onszelf overstijgt, van dankbaarheid misschien?

De wandeling wordt begeleid door humanistisch geestelijk verzorger Beate Giebner en filosoof Nanda van Bodegraven. We nodigen je van harte uit om deze wandeldialoog mee aan te gaan.

Vergeet niet je telefoon en oordopjes mee te nemen!

Wandeling met gids langs 6 tegels

20 augustus 2022, 11:00 - 13:15

Wandel met gids langs 6 filosofietegels in hartje Amsterdam met citaten van filosofen zoals Descartes, Hobbes en Spinoza. Al wandelend hoor je hoe deze denkers vanuit Amsterdam de wereld veranderden en waarom onze tijd zoveel met hen te maken heeft. Ontdek de verhalen achter de quotes en waarom de tegels op de specifieke plekken liggen. De relatieve Amsterdamse vrijheid van toen heeft een gigantische impact gehad, tot op de dag van vandaag. Je zal met totaal andere ogen naar Amsterdam kijken.

Deze wandeling wordt aangeboden door de Volksuniversiteit.

Wil je een filosofiewandeling met een eigen groep? Dat is zeker mogelijk! Mail naar: info@vrijheidvanamsterdam.nl.

Wandeling met gids langs 6 tegels

30 juli 2022, 11:00 - 13:15

Wandel met gids langs 6 filosofietegels in hartje Amsterdam met citaten van filosofen zoals Descartes, Hobbes en Spinoza. Al wandelend hoor je hoe deze denkers vanuit Amsterdam de wereld veranderden en waarom onze tijd zoveel met hen te maken heeft. Ontdek de verhalen achter de quotes en waarom de tegels op de specifieke plekken liggen. De relatieve Amsterdamse vrijheid van toen heeft een gigantische impact gehad, tot op de dag van vandaag. Je zal met totaal andere ogen naar Amsterdam kijken.

Deze wandeling kost €22,00 per persoon.

Wil je een filosofiewandeling met een eigen groep? Dat is zeker mogelijk! Mail naar: info@vrijheidvanamsterdam.nl.

Huygens – Descarteslezing 2022 door Kurt Vanhoutte

3 juni 2022, 15:00 - 18:00

Wetenschappers en entertainers, leraren en priesters, politici en obscurantisten: in de tweede helft van de negentiende eeuw deden ze enthousiast een beroep op het revolutionaire medium van de toverlantaarn: om te informeren, te beleren en te vermaken. Ze brachten niet zelden een publiek op de been van meer dan duizend toeschouwers per keer. In zekere zin legde de moderniteit hiermee de grondslag voor de film, maar ook voor de diaprojector en zijn actuele digitale varianten.

Toen Christiaan Huygens (1629-1695) als één van de eersten in de Westerse geschiedenis een magische lantaarn maakte, kon de wetenschapper niet bevroeden wat hij in handen hield. Een tinnen omhulsel met daarin een olielamp en drie lenzen waartussen men een beschilderde glasplaat kon schuiven, meer leek het aanvankelijk niet. Meer dan tweehonderd jaar later zou Huygens’ uitvinding evenwel uitgroeien tot een visueel massamedium. In de tussentijd, en wel kort na de Franse revolutie, had een zonderlinge figuur, Etienne Gaspard Robertson, met zijn speciaal daartoe ontworpen lanterne de peur wel al een groot publiek in vervoering weten te brengen. Parijs baadde in het bloed van de terreur en Robertson sommeerde met zijn projecties de doden op te staan uit het graf. Maar met die macabere shows was het verhaal van de lantaarn nog lang niet verteld.

Deze lezing wordt georganiseerd door het Descartes Centre en het Huygens Instituur. Deze lezing zal worden gehouden in het Allard Pierson Museum te Amsterdam. De lezing is gratis, na aanmelding via de site van het Descartes Centre.

Conferentie over religieuze vluchtelingen in de 17e eeuw

10 november 2022, 09:00 - 18:00

Religieuze bannelingen kwamen in de zeventiende eeuw vanuit heel Europa naar Nederland en vooral naar de hoofdstad vanwege de relatief vrije wetten op religieuze uitingen en publicaties. Een centrum van deze uitwisseling was het zogenaamde Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht, het huis van Louis de Geer en later zijn zoon Laurens. Beide mannen traden op als beschermheren van een verscheidenheid aan religieuze vrijdenkers en hervormers. Figuren als Jan Comenius, Friedrich Breckling en Christian Hoburg kwamen in huize De Geer bijeen om hun ideeën te bespreken. Tegenwoordig herbergt het Huis met de Hoofden de collectie Bibliotheca Philosophica Hermetica en het bijbehorende museum, de Embassy of the Free Mind. In de herfst van 2022 presenteren wij een tentoonstelling over de geschiedenis van het Huis met de Hoofden. In samenhang met deze tentoonstelling organiseren zij op 10 – 12 november 2022 een meerdaagse conferentie over de rol van Amsterdam als toevluchtsoord voor religieuze vluchtelingen.

Meer weten? Hoe de agenda van de Embassy of the Free Mind in de gaten.

Wandeling met gids langs 6 tegels

21 mei 2022, 11:00 - 13:15

Wandel met gids langs 6 filosofietegels in hartje Amsterdam met citaten van filosofen zoals Descartes, Hobbes en Spinoza. Al wandelend hoor je hoe deze denkers vanuit Amsterdam de wereld veranderden en waarom onze tijd zoveel met hen te maken heeft. Ontdek de verhalen achter de quotes en waarom de tegels op de specifieke plekken liggen. De relatieve Amsterdamse vrijheid van toen heeft een gigantische impact gehad, tot op de dag van vandaag. Je zal met totaal andere ogen naar Amsterdam kijken.

Deze wandeling kost €22,- per persoon. Na afloop is er voor liefhebbers de mogelijkheid even na te praten in het café van de Brakke Grond.

Wil je een filosofiewandeling met een eigen groep? Dat is zeker mogelijk! Mail naar: info@vrijheidvanamsterdam.nl.

Jubileumcongres: 125 jaar Spinozahuis

15 oktober 2022, 10:00 - 18:30

Vereniging Het Spinozahuis is opgericht in 1897. Het 125 jarig bestaan wordt gevierd met vele Spinozakenners, zoals Piet Steenbakkers, Hannah Laurens, Yoram Stein en Pooyan Tamimi Arab.

Het programma duurt de hele dag en wordt afgesloten met een borrel. De kosten zijn inclusief lunch en borrel €55,-.

Bovendien zijn er ter inleiding op vrijdagmiddag 14 oktober van 16.00 tot 18.00 twee gratis lezingen, onder meer door Steven Nadler!

Meer informatie over de sprekers, de locatie, de kaartverkoop, en de precieze start- en eindtijd vind je in de agenda van Het Spinozahuis!

‘Spinoza en de Algoritmen’ door dr. Henk Jan Hoekjen

19 februari 2022, 14:00 - 16:00

Deze lezing wordt georganiseerd door het Spinozahuis.

Spinoza wordt in lesboeken vaak geportretteerd als rationalist. Dit is begrijpelijk gezien het
grote belang dat Spinoza toekent aan de ratio voor de mens die zich wil ontworstelen aan de
invloed van externe prikkels. Niettemin zijn er redenen om enige kanttekeningen te plaatsen
bij een rationele-al-te-rationele opvatting van Spinoza’s filosofie.

In deze lezing zal dr. Henk-Jan Hoekjen middels een beschouwing van onder meer het
toenemende belang van algoritmes in ons dagelijks leven een overzicht geven van de
manieren waarop de ratio behulpzaam zou kunnen zijn bij het navigeren in de ons niet zelden
vijandige externe natuur. Daarbij wordt het toenemende belang van algoritmes aan een
kritische beschouwing onderworpen. Algoritmes zijn ontegenzeggelijk beloftevol bij het
oplossen van tal van problemen. Ook vanuit Spinozistisch oogpunt is er op het eerste gezicht
alle reden om verheugd te zijn over de opkomst van dergelijke ogenschijnlijk rationele
instrumenten.

Tegelijkertijd kent deze ontwikkeling een aantal problemen. Zogenoemde
‘feedbackloops’ kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat algoritmes leiden tot een arbitraire
mummificering van de werkelijkheid. Zolang deze verstarring beperkt blijft tot ons
klantprofiel bij online winkels is er nog relatief weinig aan de hand. Maar het wordt
bedreigender en maatschappelijk relevanter wanneer we ons realiseren dat ook de inzet van
politie en onze nieuwsvoorziening in toenemende mate door algoritmes bepaald worden.

Aan de hand van Spinoza’s opvatting van de ratio – ofwel de ’tweede kennissoort’ – zal dr. Hoekjen
betogen dat algoritmes in feite minder rationalistisch zijn dan zij lijken. In evidente analogie
met een driedeling die Friedrich Nietzsche hanteert in zijn tweede oneigentijdse beschouwing,
wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen antiquarisch, monumentaal en kritisch
rationalisme. Alleen de laatste variant van rationalisme – die niet alleen het nut, maar ook de
nadelen van de ratio voor het leven aan de orde stelt – biedt volgens Hoekjen een solide
fundament voor een duurzame liberaal-democratische samenleving.

Kosten kaart: €30,-. Locatie van de lezing: Fletcher Hotel Het Witte Huis te Soest.