Vrijheid van Amsterdam

Over ons

De website ‘Vrijheid van Amsterdam’ is in 2019 gelanceerd door filosoof Nanda van Bodegraven. Zij wil het denken dat ons voor is gegaan zichtbaar maken. Bijvoorbeeld over de natuur, over menszijn, of hoe ons wereldbeeld tot stand is gekomen.

Aan de lancering van deze site gaat het een en ander vooraf. In 2016 hoorde ze over een fonds van het Humanistisch Verbond dat projecten financierde om humanisme aan Amsterdam te verbonden. Dat is niet moeilijk, dacht Nanda. Zeventiende-eeuws Amsterdam biedt een prachtig doorkijkje naar het Westerse wereldbeeld, waarin de mens en het individu centraal staan. Zonder dat geen humanisme. De handelsgeest maakte in de zeventiende-eeuw sommige vrijheden in Amsterdam groter dan in andere Europese steden, zoals de geloofs- en persvrijheid. Daar kwamen allerlei filosofen op af die in deze relatieve vrijheid zelf konden denken. Het internationale Amsterdamse handelsverkeer verspreidde de boeken en daarmee de idealen van deze denkers.

Middels de stoeptegels wordt hun gedachten aan de oppervlakte gebracht, daarmee wordt zichtbaar wat er aan onze tijd vooraf is gegaan. Het project werd in 2017 door het fonds gekozen.

In 2020 kreeg de Vrijheid van Amsterdam een nieuwe opdracht van het Humanistisch Verbond, om een eigentijds vervolg op de tegels te maken. Het nieuwe project wil het denken over de natuur zichtbaar maken. Dit wordt gekoppeld aan de filosofie van Spinoza, die al in de zeventiende-eeuw een ander idee over de natuur had dan de meeste mensen in zijn tijd. Hij zag de natuur als het omvattende geheel.

Een fietsroute langs banken met speciale armleuningen, waarop via QR-codes podcasts te beluisteren zijn met daarin reflecties over mens en natuur, is in intensieve samenwerking met onder meer het Humanistisch Verbond, Artis en de gemeente Amsterdam ontstaan. Het idee van de leuningen ontstond in gesprek met verschillende mensen van stadsdelen Amsterdam Oost, Centrum, Zuidoost en Duivendrecht, behorend bij gemeente Amsterdam. In het dankwoord lees je wie allemaal nog meer hebben bijgedragen, zoals 3D printer vanPlestik, die de armleuningen ontwierp en deze van recycled afvalplastic printte. Ook de Amsterdamse Spinoza Kring stond weer klaar met meedenken en bijdragen.

Nanda van Bodegraven publiceerde in februari 2022 Het gedachtendier, bij ISVW Uitgevers. Zie gedachtendier.nl. Hiervoor publiceerde zij verschillende boeken over filosoferen met kinderen. Lees meer in haar LinkedIn profiel.