Publicaties

In de media

Artikel in ARTIS Tijdschrift!

In juni 2021 stond er een artikel in ARTIS Tijdschrift over de Spinozaroute: ‘ARTIS naar buiten’. 🙂

In de media

Artikel in de Telegraaf!

In juni 2021 stond er een artikel in de Telegraaf over de Spinozaroute: ‘Tocht door stadsnatuur’. In de grootste krant van Nederland dus! 🙂

In de media

Diverse artikelen over de Spinozaroute

In juli 2021 stond er een artikel in de krant van de gemeente Amsterdam, – door de hele stad bezorgd! En een online artikel van stadsdeel Oost: ‘Spinozaroute laat je nadenken over mens en natuur’. Ook gemeente Ouder Amstel plaatste een artikel in de gemeentekrant, omdat de route door Duivendrecht gaat.

En er gebeurde nog meer in 2021:
– De route werd genoemd in de Alumni Nieuwsbrief van de UvA! De bezoekersaantallen schoten omhoog, tot ongekende hoogte!
– De route werd aangekondigd in de agenda van het tijdschrift Filosofie Magazine.
– Op de site van de Amsterdamse Spinozakring was aandacht voor de route.
– Ook op de website van het Comeniusmuseum was erover te lezen.
– De facebookpagina van het Spinozahuis noemde de fietstocht ook.
– Er stond een uitgebreid artikel in de Binnenkrant, een buurtkrant van Amsterdam Centrum.
– Het Amsterdam Museum plaatste een mooie post over de tegel- en bankenroutes!
De IJopener, de buurtkrant van Amsterdam Oost, besteedde uitgebreid aandacht aan de Spinozaroute!
Oost-online besteedde in december, tijdens de lock-down, aandacht aan de tegels! Het is het tweede item.

Hoe we werden wie we zijn en wat dat betekent

Work in progress: Het gedachtendier

Wil je meer lezen over de mens als onderdeel van de natuur? Begin 2022 verschijnt Het gedachtendier. Hoe we werden wie we zijn, geschreven door filosoof Nanda van Bodegraven, de bedenker van de fiets- en wandelroutes.

In Het gedachtendier vertelt filosoof Nanda van Bodegraven hoe het wetenschappelijk wereldbeeld zinvol stemt. Het leert ons juist wat bijzonder is aan ons bestaan. Allerlei alledaagse vanzelfsprekendheden, zoals zintuiglijke waarnemingen, sociale emoties of ons taalgebruik, worden buitengewoon als je ze door een wetenschappelijke bril bekijkt.

Het gedachtendier laat de betovering van ons ogenschijnlijk gewone leven zien.

Het gedachtendier zal verkrijgbaar zijn in boekhandels. Je kunt het online voorbestellen bij je plaatselijke boekhandel.

Filosofeer doeboek

Wandelgids naar Vrijheid

In de Wandelgids naar vrijheid. Filosofeer doeboek en teksten bij vrijheidvanamsterdam.nl staan de teksten van de wandelingen op papier, met extra filosofische vragen en – opdrachten. Docenten die een project over vrijheid willen doen met hun klas kunnen hier inspiratie uit putten. Ook vind je twee plattegronden met daarop de twee delen van de wandelroute langs de stoeptegels. Geschikt voor iedereen vanaf tien jaar. Klik hier als je de gids wilt bestellen voor €12,50 inclusief verzendkosten.

In de media

Artikel in Trouw over de tegelroutes!

November 2019 stond een prachtig artikel in Trouw: ‘In Amsterdam liggen de filosofen op straat’. Zie foto hiernaast!

In de media

Een bericht op Nu.nl over de tegelroutes!

Een bericht op Nu.nl (overgenomen van AT5): ‘Negen filosofische stoeptegels in het centrum geplaatst’. Zie foto hiernaast!

In de media

Diverse artikelen over de tegelroutes

Een artikel in het Parool: ‘Filosofische stoeptegels duiken op in de stad: ‘Zonder Amsterdam geen Verlichting’.

Een artikel op Filosofie.nl: ‘Wandelen op het filosofische pad van de vrijheid’.

Een mooi bericht bij het Humanistisch Verbond: ‘Wandel langs Amsterdamse filosofen’.

En vele sites, social media en buurtkranten hebben er aandacht aan besteed, teveel om op te noemen! Last but not least: de tegels staan ook op Wikipedia! 🙂

Filosoferen met kinderen

Denkstappen

Klimaatverandering, nieuwe technologie, polarisering, graaiende bestuurders, culturen die botsen: hoe gaan we hier mee om? Nou, zoals we dat al 2.500 jaar doen: door samen goed na te denken want met elkaar kunnen we de complexiteit aan. Hoe denken we goed samen? Het boek Denkstappen maakt in 18 stappen de basiskennis over argumenteren en redeneren toegankelijk. De methode is erop gericht om gesprekken in het kader van filosoferen met kinderen samen verantwoordelijk te maken voor het filosofisch gesprek. Klik hier als je het wilt bestellen.