Privacyverklaring

Inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Disclaimer

Alle op de site aanwezige informatie en beelden behoren toe aan de Vrijheid van Amsterdam van Nanda van Bodegraven. Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nanda van Bodegraven.

Privacyverklaring

De Vrijheid van Amsterdam / Nanda van Bodegraven neemt de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (privacy) in acht zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruikt de Vrijheid van Amsterdam van Nanda van Bodegraven uw persoonsgegevens?

De Vrijheid van Amsterdam / Nanda van Bodegraven vraagt uw persoonsgegevens om te kunnen registeren wie onze deelnemers zijn bij activiteiten. Deze gegevens worden door de deelnemers zelf aan ons verstrekt. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief te sturen. Al onze deelnemers aan activiteiten en nieuwsbriefabonnees melden zich zelf aan voor de activiteiten of de nieuwsbrief en vullen daarbij hun naam en mailadres in. Deze gegevens gebruiken we alleen om de nieuwsbrief toe te sturen. In iedere nieuwsbrief wordt vermeld hoe af te melden. Dit zal binnen enkele werkdagen verwerkt worden. De gegevens zullen dan definitief verwijderd worden. Ook hoeft daarvoor geen vragenlijst of iets dergelijks ingevuld te worden.

Welke persoonsgegevens

Gegevens die de Vrijheid van Amsterdam / Nanda van Bodegraven van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hiervoor omschreven doeleinden betreffen onder meer: naam, organisatie, mailadres, rol en eventueel een telefoonnummer.

Verstrekking gegevens aan derden

De Vrijheid van Amsterdam / Nanda van Bodegraven verstrekt uw gegevens slechts aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij bovenstaande activiteiten of indien een wet of gerechtelijk bevel dat mogelijk maakt of vereist. In alle overige gevallen vraagt de Vrijheid van Amsterdam / Nanda van Bodegraven op voorhand eerst uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Vrijheid van Amsterdam / Nanda van Bodegraven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Afbeeldingen

Bij bijeenkomsten zullen foto’s worden gemaakt die worden gebruikt voor interne en/of externe communicatie. Indien u bezwaar heeft, kunt u dit aangeven via info@nandavanbodegraven of info@vrijheidvanamsterdam.nl

Wilt u niet op de foto meld dit dan direct bij de sessieleider, procesbegeleider of fotograaf.

Gegevensbeveiliging

De Vrijheid van Amsterdam / Nanda van Bodegraven hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. De Vrijheid van Amsterdam / Nanda van Bodegraven heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Namelijk: iedere persoon die bij de Vrijheid van Amsterdam / Nanda van Bodegraven toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval de Vrijheid van Amsterdam / Nanda van Bodegraven gebruik maakt van de diensten van derden, zal de Vrijheid van Amsterdam / Nanda van Bodegraven in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Statistieken en cookies

De Vrijheid van Amsterdam / Nanda van Bodegraven houdt gebruiksgegevens bij van de website zoals IP-adressen, domeinen, datum en tijd van oproepen of aanvragen, doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt.

De Vrijheid van Amsterdam / Nanda van Bodegraven gebruikt functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze staan ten dienste van Google Analytics waarmee het gedrag op de website wordt gemeten en aanpassingen worden gedaan ten einde de bezoeker een betere dienstverlening te kunnen bieden. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser in te stellen waardoor deze eventueel geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen privacyverklaring

De Vrijheid van Amsterdam / Nanda van Bodegraven is altijd gerechtigd deze Privacyverklaring te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze website.

Uw privacyrechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens wil doen, kunt u uw verzoek indienen door te mailen naar info@vrijheidvanamsterdam.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de Vrijheid van Amterdam via het e-mailadres info@vrijheidvanamsterdam.nl

© 2021, de Vrijheid van Amsterdam / Nanda van Bodegraven