Expositie over Koerbagh

17 september 2021

Adriaan Koerbagh werd gevangen gezet omdat hij een boek schreef. Bij de Kalvertoren ligt een stoeptegel van de Vrijheid van Amsterdam om hem te memoreren. In de Embassy of the Free Mind wordt de eerder in Rijnsburg en Culemborg vertoonde expositie “Koerbagh 1633 – 1669; Eerherstel voor een dwarse denker” drie maanden lang vertoond. Net als in Rijnsburg en Culemborg worden parallel aan de expositie publiekslezingen georganiseerd.

Lees meer op de site van de Embassy of the Free Mind.