Meijer in Amsterdam: Tegel Keizersgracht 384

“Onder filosofie verstaan wij niet de gissingen van anderen, maar de ware en zekere kennis over de natuur der dingen die de rede vrij van alle belemmerende vooroordelen ons leert.” (1666)

Let op; deze tegel is tijdelijk verwijderd vanwege een verbouwing in het gebouw! 

Lodewijk Meijer wordt als voorloper van de Verlichting gezien omdat hij ervoor pleitte de verhalen in de bijbel met de rede te begrijpen. Hij plaatst daarmee de bevindingen van het eigen verstand boven wat de dominee of de pastoor vertelt. Het boek waar het citaat uitkomt heet dan ook ‘Filosofie de uitlegger van de H(eilige) Schrift’.

Dit boek is lang aan Spinoza toegeschreven en werd direct verboden. Meijer voorzag het verbod en publiceerde het daarom anoniem. Hij was naast arts, toneelschrijver en filosoof, ook directeur van de eerste Schouwburg aan de Keizersgracht. Ook daarin komt zijn idealisme tot uiting: hij wilde mensen die niet zelf konden of wilden lezen, aanzetten zelf na te denken: via toneel.