Hobbes in Amsterdam: Tegel Molsteeg

“Het leven in de natuurtoestand is eenzaam, armoedig, afstotelijk, bruut, kort.” (1651)

Het bekendste boek van Hobbes is de Leviathan, uitgegeven in Amsterdam in de Molsteeg. Het centrale idee in dit boek is dat mensen zonder een sterke vorst, ofwel Leviathan, in een natuurtoestand verkeren. De titel van het werk verwijst naar het zeemonster dat in de Bijbel voorkomt en dat een enorme macht zou hebben.

De natuurtoestand is volgens Hobbes niet vredig en paradijselijk; integendeel. Iedereen is egocentrisch en doet anderen geweld aan als dat zo uitkomt. Een sterke vorst is nodig om deze krachten te beteugelen. De vorst kan straffen en eventueel geweld gebruiken om de naleving van regels af te dwingen. De onderdanen geven vrijwillig hun macht uit handen aan de vorst om tegen elkaar en zichzelf beschermd te worden. Hoe onwenselijk het leven is zonder een sterke vorst maakt Hobbes duidelijk in het citaat. Natuurlijk hebben velen erop gewezen dat handhaving van regels ook op andere manieren geregeld kan worden, zonder sterke vorst.