Descartes in Amsterdam: Tegel Nes 45

“Er staan zeker grote dingen te wachten, als ik maar iets heel kleins kan vinden dat zeker en onwrikbaar is.” (1641)

Dit citaat symboliseert niet alleen de verwachting van Descartes zelf, maar ook wat zijn denken en zijn oproep om zelf te gaan denken heeft veroorzaakt. Descartes’ zoektocht naar een fundament voor zekerheid levert zijn ‘Ik denk dus ik ben’ op. Meer hierover bij de tegel op de Westermarkt. Dit fundament geeft Descartes het zelfvertrouwen om verder te denken.

Hij stelt dat de natuur een wetmatig, begrijpelijk geheel is. Newton was geïnspireerd door dit inzicht. Hij besloot uit te zoeken waarom alles naar beneden valt en ontdekte zo de wet van de zwaartekracht. Newton bevestigde de stelling dat de natuur inzichtelijk en begrijpelijk is. En niet alleen Newton, velen na hem bevestigden deze stelling. Daarom wordt Descartes gezien als grondlegger van de moderne natuurwetenschap.

Deze tegel ligt op deze locatie vanwege de gevelsteen op de noordwestelijke hoek van het plein waarop keurmeesters te zien zijn. Deze ‘vinders’ keuren het geslachte varken. Deze gevelsteen herinnert aan de vleeshal die hier gevestigd was. Lees hier meer over deze gevelsteen.