Adriaan Koerbagh, een spinozistische martelaar

2 maart 2024, 14:00 - 17:00

Bart Leeuwenburgh, verbonden aan de Erasmus Universiteit, vertelt over arts, jurist en filosoof Adriaan Koerbagh, auteur van een boek dat de drukker niet wilde drukken omdat het te sterk inging tegen de heersende dogma’s. Koerbagh is een van de Amsterdamse filosofen die herinnert wordt met een stoeptegel van de Vrijheid van Amsterdam.

Deze lezing wordt georganiseerd door Vereniging Het Spinozahuis. Locatie: het Spinozalyceum in Amsterdam.

Deelname kost €15,- per persoon.

Interesse? Lees hier meer, ook hoe je je op kan geven.

Lodewijk Meijer: radicaal cartesianisme

17 februari 2024, 14:00 - 17:00

Henri Krop vertelt over Lodewijk Meijer: aanhanger van Descartes, directeur van de eerste schouwburg van Amsterdam, en auteur van een filosofisch werk dat aan Spinoza werd toegeschreven. Meijer is een van de Amsterdamse filosofen die herinnert wordt met een stoeptegel van de Vrijheid van Amsterdam.

Deze lezing wordt georganiseerd door Vereniging Het Spinozahuis. Locatie: het Spinozalyceum in Amsterdam.

Deelname kost €15,- per persoon.

Interesse? Lees hier meer, ook hoe je je op kan geven.

Jan Amos Comenius: Father of Universal Education & Universal Humanism

26 november 2023, 14:30 - 15:30

Jan Amos Comenius (1592-1670) is acknowledged today as a father of modern education. His life was characterized by much tragedy: He and his fellow Czech brethren were exiled from their native homeland of Moravia, his family perished to the Black Death, and his life’s work in books and manuscripts were completely lost to fires – twice! Yet, he left behind a mountain of writings which collectively represent his eternal longing for education of all, peace among nations, and tolerance of confessional differences. The vehicle for this mission was ‘Pansophia’, or universal-wisdom. In this special tour we will look at some of the pansophic writings which he wrote in our house in the 17th century. 

What attracted Comenius to the Netherlands? What is so important about his ideas? To what degree was he influenced by esoteric and mystical ideas? These questions and others will be addressed in this special tour. 

The tour will be given by Corey Andrews. Corey is an assistant researcher at the Ritman Research Institute at the Embassy of the Free Mind. He holds a research master’s (RMA) degree from the History of Hermetic Philosophy department at the University of Amsterdam, where he is currently a PhD candidate. 

Praktische informatie

Tickets: €15 (excl. entreebewijs. Museumkaart/I amsterdam City Card/ICOM/Stadspas geldig).

Taal: Engels

The Renaissance started in Baghdad

13 april 2023, 19:30 - 21:00

Koert Debeuf will talk about how in most history books the European Renaissance is described as a revival of Greek and Roman literature, architecture and philosophy, after old manuscripts had been found back in monasteries. However, Koert shows that the truth is more complex, and actually more interesting. Aristotelean, Platonic and Neoplatonic ideas moved from Athens and Alexandria to Harran, in today’s Turkey. From there, they moved to Baghdad, where these pagan ideas had to be made compatible with a monotheistic religion: Islam. These new ideas then travelled to Cairo and Cordoba in Al Andalus. The Latin translations of these Arabic works caused an intellectual revolution in Paris, from where it moved to Italy where they triggered the philosophical Renaissance.

The idea that many cultures have contributed to philosophy was recognised during the Renaissance. One proof is the painting of Raphael, The School of Athens, (1513), where we not only find Greek philosophers, but also Hermes Tresmegistes, Plotinus, Averroes, and most probably also Zoroaster. The idea of philosophia perennis, or eternal philosophy, was at the heart of Renaissance philosophical thinking. The aim of the lecture is to show how these ideas travelled and eventually shaped the European mind. The intellectual journey will end in The Netherlands, with Spinoza and his friends, who triggered the European Enlightenment.

The regular ticket costs €15,-. Read more and order tickets here!

Huygens – Descarteslezing 2022 door Kurt Vanhoutte

3 juni 2022, 15:00 - 18:00

Wetenschappers en entertainers, leraren en priesters, politici en obscurantisten: in de tweede helft van de negentiende eeuw deden ze enthousiast een beroep op het revolutionaire medium van de toverlantaarn: om te informeren, te beleren en te vermaken. Ze brachten niet zelden een publiek op de been van meer dan duizend toeschouwers per keer. In zekere zin legde de moderniteit hiermee de grondslag voor de film, maar ook voor de diaprojector en zijn actuele digitale varianten.

Toen Christiaan Huygens (1629-1695) als één van de eersten in de Westerse geschiedenis een magische lantaarn maakte, kon de wetenschapper niet bevroeden wat hij in handen hield. Een tinnen omhulsel met daarin een olielamp en drie lenzen waartussen men een beschilderde glasplaat kon schuiven, meer leek het aanvankelijk niet. Meer dan tweehonderd jaar later zou Huygens’ uitvinding evenwel uitgroeien tot een visueel massamedium. In de tussentijd, en wel kort na de Franse revolutie, had een zonderlinge figuur, Etienne Gaspard Robertson, met zijn speciaal daartoe ontworpen lanterne de peur wel al een groot publiek in vervoering weten te brengen. Parijs baadde in het bloed van de terreur en Robertson sommeerde met zijn projecties de doden op te staan uit het graf. Maar met die macabere shows was het verhaal van de lantaarn nog lang niet verteld.

Deze lezing wordt georganiseerd door het Descartes Centre en het Huygens Instituur. Deze lezing zal worden gehouden in het Allard Pierson Museum te Amsterdam. De lezing is gratis, na aanmelding via de site van het Descartes Centre.

Conferentie over religieuze vluchtelingen in de 17e eeuw

10 november 2022, 09:00 - 18:00

Religieuze bannelingen kwamen in de zeventiende eeuw vanuit heel Europa naar Nederland en vooral naar de hoofdstad vanwege de relatief vrije wetten op religieuze uitingen en publicaties. Een centrum van deze uitwisseling was het zogenaamde Huis met de Hoofden aan de Keizersgracht, het huis van Louis de Geer en later zijn zoon Laurens. Beide mannen traden op als beschermheren van een verscheidenheid aan religieuze vrijdenkers en hervormers. Figuren als Jan Comenius, Friedrich Breckling en Christian Hoburg kwamen in huize De Geer bijeen om hun ideeën te bespreken. Tegenwoordig herbergt het Huis met de Hoofden de collectie Bibliotheca Philosophica Hermetica en het bijbehorende museum, de Embassy of the Free Mind. In de herfst van 2022 presenteren wij een tentoonstelling over de geschiedenis van het Huis met de Hoofden. In samenhang met deze tentoonstelling organiseren zij op 10 – 12 november 2022 een meerdaagse conferentie over de rol van Amsterdam als toevluchtsoord voor religieuze vluchtelingen.

Meer weten? Hoe de agenda van de Embassy of the Free Mind in de gaten.

Spinoza als spirituele oefening – Prof. Dr. Andrea Sangiacomo

25 maart 2023, 14:00 - 17:00

Aan de hand van het werk van William James en Pierre Hadot laat Spinoza hoogleraar Andrea Sangiacomo zien hoe we Spinoza op een levenskunstige en spirituele wijze kunnen lezen. Spiritueel is daarbij iets anders dan religie. Het is eerder een levenshouding dan een geloofsovertuiging. Deze houding vinden we bij William James, Pierre Hadot en misschien ook wel bij de Boeddha. Wat
gebeurt er als we Spinoza door hun bril lezen? De lezing is in het Engels, Q & A in
het Nederlands.

Andrea Sangiacomo is universitair docent vroege moderne filosofie Aan de Rijksuniversiteit Groningen en bijzonder hoogleraar vanwege Vereniging Het Spinozahuis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is kenner van het werk van Spinoza, Descartes en andere vroegmoderne denkers. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de Pāli dialogen van de Boeddha.

Locatie: Spinozalyceum, Peter van Anrooystraat 8, 1076 BH Amsterdam

Informatie over aanmelden en kaartverkoop vind je in de agenda van Het Spinozahuis!

‘Spinoza en de Algoritmen’ door dr. Henk Jan Hoekjen

19 februari 2022, 14:00 - 16:00

Deze lezing wordt georganiseerd door het Spinozahuis.

Spinoza wordt in lesboeken vaak geportretteerd als rationalist. Dit is begrijpelijk gezien het
grote belang dat Spinoza toekent aan de ratio voor de mens die zich wil ontworstelen aan de
invloed van externe prikkels. Niettemin zijn er redenen om enige kanttekeningen te plaatsen
bij een rationele-al-te-rationele opvatting van Spinoza’s filosofie.

In deze lezing zal dr. Henk-Jan Hoekjen middels een beschouwing van onder meer het
toenemende belang van algoritmes in ons dagelijks leven een overzicht geven van de
manieren waarop de ratio behulpzaam zou kunnen zijn bij het navigeren in de ons niet zelden
vijandige externe natuur. Daarbij wordt het toenemende belang van algoritmes aan een
kritische beschouwing onderworpen. Algoritmes zijn ontegenzeggelijk beloftevol bij het
oplossen van tal van problemen. Ook vanuit Spinozistisch oogpunt is er op het eerste gezicht
alle reden om verheugd te zijn over de opkomst van dergelijke ogenschijnlijk rationele
instrumenten.

Tegelijkertijd kent deze ontwikkeling een aantal problemen. Zogenoemde
‘feedbackloops’ kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat algoritmes leiden tot een arbitraire
mummificering van de werkelijkheid. Zolang deze verstarring beperkt blijft tot ons
klantprofiel bij online winkels is er nog relatief weinig aan de hand. Maar het wordt
bedreigender en maatschappelijk relevanter wanneer we ons realiseren dat ook de inzet van
politie en onze nieuwsvoorziening in toenemende mate door algoritmes bepaald worden.

Aan de hand van Spinoza’s opvatting van de ratio – ofwel de ’tweede kennissoort’ – zal dr. Hoekjen
betogen dat algoritmes in feite minder rationalistisch zijn dan zij lijken. In evidente analogie
met een driedeling die Friedrich Nietzsche hanteert in zijn tweede oneigentijdse beschouwing,
wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen antiquarisch, monumentaal en kritisch
rationalisme. Alleen de laatste variant van rationalisme – die niet alleen het nut, maar ook de
nadelen van de ratio voor het leven aan de orde stelt – biedt volgens Hoekjen een solide
fundament voor een duurzame liberaal-democratische samenleving.

Kosten kaart: €30,-. Locatie van de lezing: Fletcher Hotel Het Witte Huis te Soest.

HUMA-café: Erno Eskens over de vergeten humanist Franciscus van den Enden

19 februari 2023, 15:00 - 17:00

Bij het HUMA-café in Perdu, van de afdeling Amsterdam van het Humanistisch Verbond, vertelt iemand eens per maand over levenskunst, filosofie of actuele maatschappelijke vraagstukken. Deze keer houdt Erno Eskens een lezing over de geweldige denker en humanist Fransiscus van den Enden.

Erno Eskens is filosoof, politicoloog, auteur en uitgever bij Noordhoek. In het HUMA-café spreekt hij over het turbulente leven en de denkbeelden van Franciscus van den Enden (1602-1674) – nagenoeg vergeten denker en activist, en leraar van onder andere Spinoza. Van den Enden was een pionier van het democratisch denken (gelijkheidsdenken) en maakte deel uit van de kring van onorthodoxe figuren waarin Spinoza zich bewoog.

‘Spinoza werd de leerling van Van den Enden waarschijnlijk op het moment dat hij uit de synagoge werd gegooid. Van den Ende vond dat ieder mens als individu tot zijn recht moest komen: onder dwingelandij kan niemand floreren, wat wij nodig hebben is evengelijkheid.’

Leden van het Humanistisch Verbond betalen €6,- euro, niet leden €11,-. Geef je hier op.

Hoezo Spinoza? Theater over de grote filosoof

25 mei 2023, 17:30 - 18:45

In zijn werk Ethica, eigenlijk een ondoordringbaar zelfhulpboek avant-la-lettre, beschrijft Spinoza met wetenschappelijke precisie hoe we het hoogste geluk kunnen bereiken. Maar hij laat ons ook achter met vragen. Wat bedoelt hij nou precies? De antwoorden van Spinoza kunnen ons richting en troost bieden. Hij weet immers wat het betekent om in isolement te leven; in 1656 werd hij door de Portugees-Israëlitische Gemeente uit de joodse gemeenschap verstoten. Hij leefde, als tweede-generatie-immigrant, tussen twee culturen en overleefde twee pestepidemieën.

Spinoza vond waardigheid en vrijheid in zichzelf. In zijn werk legt hij uit hoe we ons hoofd niet op hol moeten laten brengen door angst en woede, hoe we onszelf kunnen bevrijden van ons streven naar geld, roem en status. Hij vertelt ons hoe we gelukkig kunnen worden door dit juist niet meer na te streven, maar door tolerant, begripvol en tevreden te zijn met het hier en nu. 

Harpert Michielsen is geen filosoof, maar theatermaker, waardoor hij het werk van Spinoza bekijkt als een nieuwsgierige leek. Hij neemt het publiek mee in een wonderlijke ontdekkingstocht door het leven en denken van deze nieuwe Nederlander uit de 17e eeuw. Deze voorstelling vindt plaats bij de Embassy of the Free Mind.

Lees meer of geef je op via de agenda van de Embassy of the Free Mind.